Wonen in Sinnehiem

Per 1 november 2012 staat er een nieuw woonzorgcentrum Sinnehiem in Haulerwijk, dat een thuis biedt alleenstaanden en echtparen. Er zijn in totaal 64 ruime appartementen (van 45, 60 en 80 m2). Daarnaast zijn er 21 aanleunwoningen. In ons woonzorgcentrum bevinden zich ondermeer de volgende faciliteiten: restaurant, grand café, dagverzorging, fysiotherapie, kapsalon en een buurtsuper. Ook ZuidOostZorg heeft een (gesloten) afdeling kleinschalig wonen binnen Sinnehiem voor cliënten met een zorgzwaartepakket 5 en 7. 

Tijdelijk verblijf

Heeft u tijdelijk een zorgplek nodig? Ook dan kunt u bij Sinnehiem terecht. Dit kan zich voordoen wanneer u bijvoorbeeld na een verblijf in een ziekenhuis nog niet geheel in staat bent om zichzelf te verzorgen of wanneer zelfstandig wonen tijdelijk niet mogelijk is. Voor tijdelijk verblijf is een indicatie via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

Groep- dagverzorging

Cliënten die wegens hun ziektebeeld meer behoefte hebben aan een vaste dagstructuur, kunnen deelnemen aan groep-dagverzorging. Dagelijks worden er diverse activiteiten aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan bewegingsactiviteiten, creatieve handvaardigheid, koffiedrinken, spelletjes en gezamenlijk koken en eten.

Diensten

U kunt gebruik maken van een veelvoud aan handige diensten. Een receptie voor al uw vragen en een hotelmatige dienst die u helpt uw appartement schoon te houden.

Sinnehiem beschikt verder over ondermeer een winkel, fysiotherapiepraktijk en een kapsalon. Bijzonder is dat onze keuken elke dag verse, warme maaltijden bereidt. U kunt uw maaltijd in uw eigen appartement nuttigen of in ons gezellige restaurant, zowel tussen de middag als ‘s avonds.

Aanmelden

Om in één van de locaties van Zorggroep Liante te wonen, is een indicatie nodig. Deze wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Met een positieve indicatie voor verblijf heeft u, als overbruggingsperiode, meteen toegang tot bijvoorbeeld kortdurende opname.

Wat vindt u in Sinnehiem

’t Sinnehiem heeft
een protestants-christelijk
karakter.

Restaurant de Swaai

Huiskamer Het Kompas

Grand café 't Roefke

Kapsalon

Servicepunt

twt_icn   fb_icn   li_icn