Drie medewerkers zijn in gesprek over wat zij zien op de telefoon
  1. Vrienden van Sinnehiem

Vrienden van Sinnehiem

Sinnehiem kent de stichting ‘Vrienden van Sinnehiem’. De stichting stelt zich ten doel het dagelijkse leven van de cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Zij tracht dit onder andere te bereiken door het beschikbaar stellen van goederen en/of geld voor voorzieningen welke niet uit de normale geldmiddelen van Zorggroep Liante en woonzorgcentrum Sinnehiem kunnen of mogen worden bekostigd.

Giften en donaties

De stichting put haar inkomsten uit donaties, eenmalige bijdragen en legaten. U kunt uw schenking of gift overmaken op bankrekening nummer NL52 RABO 0325 864 896 t.n.v. stichting Vrienden van Sinnehiem. Vermeld s.v.p. ‘gift’ bij uw overschrijving. Een folder van de stichting is verkrijgbaar bij de receptie van Sinnehiem. Hier kunt u zich ook aanmelden als donateur.

ANBI

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en schenkingen kunnen daarmee als aftrekpost bij de belastingdienst worden opgevoerd en er zijn geen successierechten over verschuldigd. Om aan de voorwaarden van de ANBI erkenning te voldoen treft u hieronder de daarvoor benodigde informatie. De bestanden kunt u als pdf bestand downloaden; klik daarvoor op het gewenste bestand. Deze opent daarna in een nieuw venster.

Contactgegevens

Naam: Stichting Vrienden van Sinnehiem
RSIN nr.: 816178458
Adres: p/a M. Schilperoord, Opzienersweg 20, 8433 PM Haulerwijk

Bankrekeningnummer: NL 52 RABO 0 325 864 896

Bestuurssamenstelling

*             mw. F. Groeneveld, voorzitter
*             mw. M. Schilperoord, secretaris
*             dhr.  R. Bouma, penningmeester
*             dhr.  J. Hazenberg, lid
*             mw.  D. Oenema, lid en 2e secretaris

2019 Contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling en beleidsplan

Financieel verslag 2021

Zorggroep Liante

Sinnehiem is één van de zeven locaties van Zorggroep Liante.

Contact

Sinnehiem 1
8433 JP Haulerwijk
T 0516 425 880

47

Er is altijd wat te doen!

Iedere week organiseren we leuke activiteiten in Sinnehiem.
Komt u ook?

Menu