Vrienden van Sinnehiem

Sinnehiem kent de stichting ‘Vrienden van Sinnehiem’. De stichting stelt zich ten doel het dagelijkse leven van de cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Zij tracht dit onder andere te bereiken door het beschikbaar stellen van goederen en/of geld voor voorzieningen welke niet uit de normale geldmiddelen van Zorggroep Liante en woonzorgcentrum Sinnehiem kunnen of mogen worden bekostigd.

Voorbeelden van voorzieningen ten behoeve van het welzijn van de bewoners, waar stichting Vrienden van Sinnehiem aan bijgedragen hebben, zijn bijvoorbeeld: duofiets, robotkatten, het curlingspel, de tovertafel, bankjes hoofdingang, bloemengroeten, kerstkaarten, en de computer voor de uitzendingen van SIRO.

Giften

De stichting put haar inkomsten uit giften en legaten. U kunt uw gift overmaken op bankrekening nummer NL52 RABO 0325 864 896 t.n.v. stichting Vrienden van Sinnehiem. Vermeld s.v.p. ‘gift’ bij uw overschrijving. Bij inschrijving als nieuwe bewoners ontvangt u een informatiemap, waarin ook een pagina met informatie over de stichting aanwezig is.

ANBI

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle giften kunnen daarmee als aftrekpost bij de belastingdienst worden opgevoerd en bij legaten zijn er geen successierechten over verschuldigd. Om aan de voorwaarden van de ANBI erkenning te voldoen treft u hieronder de daarvoor benodigde informatie.

Contactgegevens

Naam: Stichting Vrienden van Sinnehiem.
Adres: Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk
RSIN nr.: 816178458
Bankrekeningnummer: NL 52 RABO 0 325 864 896

Bestuurssamenstelling

  • Mw. M. Schilperoord, voorzitter
  • Mw. J. Bentum, secretaris
  • Dhr.  R. Bouma, penningmeester
  • Mw. D. Oenema, lid
  • Dhr.  J. Hazenberg, lid

Werken bij Sinnehiem

Bij Zorggroep Liante werk je met je hoofd én met je hart. Je werkt in een inspirerende omgeving met boeiende mensen. Hier ben je welkom om te groeien en verder te komen in je vak. Werken, leren én genieten van je werk: daarvoor zit je bij ons helemaal goed.