Over Sinnehiem

Sinnehiem is een multifunctioneel woonzorgcentrum. We verlenen ondermeer huisvesting, verzorging, verpleging, welzijn en begeleiding voor alleenstaanden en echtparen. Hierbij proberen we mensen te stimuleren en actief te houden in de zaken die ze zelf willen doen. Sinnehiem staat midden in de Haulerwijkse samenleving en wil een plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten.

Onze visie en werkwijze

Alles draait om mensen: cliënten, medewerkers, vrijwilligers, omwonenden, mantelzorgers en familie. Zij staan in onze zorg en service centraal. We willen een veilige omgeving bieden waar mensen verrast, verrijkt en verbonden worden. Waar iedereen zich thuis voelt en leeft zoals hij of zij dat wil. Een open houding naar onze omgeving speelt hierin een belangrijke rol.

Wat vindt u in Sinnehiem

’t Sinnehiem heeft
een protestants-christelijk
karakter.

Restaurant de Swaai

Huiskamer Het Kompas

Grand café 't Roefke

Kapsalon

Servicepunt

twt_icn   fb_icn   li_icn