Sinnehiem is een multifunctioneel woonzorgcentrum waar we onder meer huisvesting, verzorging, verpleging, welzijn en begeleiding bieden voor alleenstaanden en echtparen. Sinnehiem staat middenin de Haulerwijkse samenleving en wil een plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten.

Wonen in Sinnehiem

Wat vindt u in Sinnehiem

’t Sinnehiem heeft
een protestants-christelijk
karakter.

Restaurant de Swaai

Huiskamer Het Kompas

Grand café 't Roefke

Kapsalon

Servicepunt

14

Er is altijd wat te doen!

Iedere week organiseren we leuke activiteiten in Sinnehiem. Komt u ook?

pointer
Sinnehiem 1
8433 JP Haulerwijk

twt_icn   fb_icn   li_icn